O nás

Naša spoločnosť je zameraná na inovačné riešenia problematiky OZE (obnoviteľných zdrojov energie), máme dlhodobé skúsenosti s projektovaním, realizáciou a konzultačnou činnosťou v tejto oblasti. Investície do OZE sú z hľadiska domácnosti veľkou investíciou, preto naša spoločnosť pristupuje k danej veci veľmi zodpovedne. Vás ako zákazníka úspešne prevedieme všetkými potrebnými krokmi k získaniu povolenia od distribučnej spoločnosti, stavebného úradu a získania poukážky (dotácie) od SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra). Na konci realizácie Vám odovzdáme úplný projekt, prehlásenia o zhode a manuál. Následne vyhotovíme revíznu správu a všetky potrebné dokumenty. V prípade vašej spokojnosti môžete s nami podpísať servisnú zmluvu, službu monitoringu a predĺžiť si u nás záruku na celé dielo.

Ponúkame Vám len overené produkty, ktoré majú certifikáty TUV a certifikáty ISO.

Sme zmluvným partnerom SIEA

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roka 2018 k dispozícii 45 miliónov Eur. Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostrednictvom odborne spôsobilých osôb lez zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

So Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou máme podpísanú Zmluvu o preplácaní poukažiek, čo nás oprávňuje žiadať o nenávratné finančné prostriedky (poukážky). Taktiež sme zapísaný v Zozname oprávnených inštalatérov na MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky).