Projektujeme a realizujeme fotovoltaické elektrárne všetkých veľkostí

Lokálne, sieťové, hybridné aj ostrovné FV elektrárne

Úvod

Naša spoločnosť je zameraná na inovačné riešenia problematiky fotovoltaických systémov, máme viac ako 12 ročné  skúsenosti s projektovaním, realizáciou a konzultačnou činnosťou v tejto oblasti. Investície do fotovoltaiky sú z hľadiska investora veľkou investíciou, preto naša spoločnosť pristupuje k danej problematike veľmi zodpovedne. Úspešne  Vás prevedieme všetkými potrebnými krokmi k získaniu povolenia od distribučnej spoločnosti, stavebného úradu až po funkčne skúšky. Na konci realizácie Vám odovzdáme plne funkčné dielo spĺňajúce všetky legislatívne požiadavky, úplnú projektovú dokumentácia a splníme za Vás všetky oznamovacie povinnosti na jednotlivé úrady. V prípade vašej spokojnosti môžete s nami podpísať servisnú zmluvu, službu monitoringu a predĺžiť si u nás záruku na celé dielo.

Ponúkame Vám len overené produkty, ktoré majú certifikáty TUV a certifikáty ISO.

Naše certifikáty

Referencie

Lokálny zdroj 499kWp - Východné Slovensko

Lokálny zdroj 99kWp - Nitra

FVZ 3x4MWp - Rumunsko

FVZ 4MWp - Ukrajina

FVZ 2,5MWp - Srbsko

FVE Česko 0,7MWp

Zrealizovaných viac ako 300 FVZ na rodinných domoch (sieťové, hybridné aj ostrovné)