Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Princíp vzduch - voda 

Vonkajšia jednotka (výparník s ventilátorom), umiestnená vo voľnom priestranstve, nasáva vzduch, z ktorého je odoberaná tepelná energia a opätovne je tento vzduch (ochladený) vyháňaný do vonkajšieho prostredia. Vnútorná jednotka, umiestnená v objekte, zabezpečuje výrobu vykurovacej vody a TÚV.

Výhody: pomer cena/výkon, univerzálne využitie, jednoduchá inštalácia

Nevýhody: pri silných mrazoch nižšia účinnosť

Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda

Priemerný vykurovací faktor systému tepelného čerpadla vzduch-voda počas celej vykurovacej sezóny sa príliš neodlišuje od systému čerpadla zem-voda. Je to dané tým, že na začiatku a na konci vykurovacieho obdobia je vzduch teplejší než zem. V prepočte na finančné prostriedky tak ušetríte v rodinnom dome s priemernou tepelnou stratou s tepelným čerpadlom zem-voda približne len o 100 Eur/rok viac, ako pri využití systému vzduch-voda. Celkový investičný rozdiel sa však môže pohybovať až do výšky 4000 eur a to vďaka cene vrtov.

Požiadavky na prírodný zdroj

Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená vo voľnom priestore s dobrým a dostatočným prístupom vzduchu. Dôležitým parametrom je, aby sa ochladený a vyfúkavaný vzduch nevracal naspäť. Vytvorila by sa tak tzv. slučka, ktorá by podstatne znižovala účinnosť a výkon tepelného čerpadla. Optimálne umiestnenie je na južnej, slnečnej strane rodinného domu a to buď na fasáde alebo na streche, prípadne i samostatne na nohách alebo konzolách mimo objekt. Vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je max.15 m.

Dimenzovanie tepelných čerpadiel vzduch-voda

Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda MasterTherm sa dimenzuje na 100% tepelných strát domu. To znamená, že pri správne vykonanom výpočte tepelných strát nemusíte mať žiadne pochybnosti a obavy, tepelné čerpadlo váš dom dostatočne vykúri. Navyše súčasťou každej inštalácie je záložný elektrokotol, ktorý automaticky doplní prípadný nedostatok výkonu.


Tepelné čerpadlo BoxAir Inverter

Nové kompaktné tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou reguláciou vykurovacieho výkonu pomocou frekvenčného meniča. Kompresor Inverter znižuje spotrebu energie až o 30%. Tepelné čerpadlo získalo hlavnú cenu Grand Prix For Arch 2009 a Zlatú medailu za najlepší exponát Aqua Therm 2009.

V porovnaní so štandardným zariadením prináša inverterová technológia množstvo výhod. Výkon kompresora sa automaticky prispôsobuje aktuálnej tepelnej potrebe objektu. Znižuje sa počet štartov a vypnutí kompresora, ktoré majú pomerne veľký vplyv na spotrebu elektrickej energie a na životnosť zariadenia. Vo väčšine prípadov odpadá potreba zaobstarania akumulačnej nádoby, prípadne sa jej veľkosť výrazne zredukuje, čo šetrí priestor v kotolni i náklady na inštaláciu. Požadovaná teplota v klimatizovanej miestnosti je udržiavaná presnejšie a stabilnejšie.

BoxAir Inverter je navyše vybavený DC ventilátorom s reguláciou otáčok a elektronickým vstrekovaním chladiva, vďaka čomu zariadenie pracuje o ďalších 10% efektívnejšie ako bežné tepelné čerpadlo. Jeho ďalšími prioritami je tichšia prevádzka a nižšia tvorba námrazy.

Záruka až sedem rokov a možnosť diagnostiky prostredníctvom internetu sú samozrejmosťou. BoxAir-30I-2010 je vhodný pre objekty s tepelnou stratou od 8 do 14 kW.

Štandardná výbava a výhody BoxAir Inverter

 • priestorový prístroj pAD
 • nízkohlučné ventilátory DC s reguláciou otáčok
 • ekvitermný systém MaR Carel
 • regulácia kúrenia + TÚV
 • vstavaný elektrokotol a obehové čerpadlo
 • elektronicky riadený expanzný ventil
 • všetky tepelné čerpadlá Master Therm je možné pripojiť k internetu. Každý užívateľ má preto možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, iPadu alebo mobilu.
 • jednotky pripojené k internetu má servisný tím pod trvalým dohľadom a vďaka tomu je na tieto tepelné čerpadlá poskytovaná nadštandardná 7-ročná záručná doba
 • v oblasti tepelných čerpadiel je po zavedení scroll kompresorov elektronický expanzný ventil najväčšou technickou inováciou poslednej doby. Elektronicky riadený expanzný ventil (EEV) posúva tepelné čerpadlo o niekoľko tried vyššie. Zvyšuje jeho účinnosť (vykurovací faktor), prevádzkovú spoľahlivosť i dobu životnosti zariadenia.

Na stiahnutie:

Tepelné čerpadlá zem-voda

Princíp zem - voda

V plastovom potrubí (rúrkach), niekoľko sto metrov dlhom (zemnom kolektore), cirkuluje nemrznúca zmes, ktorá sa prechodom zemou "ohrieva" o niekoľko stupňov Celzia (od určitej hĺbky sa teplota zeme pohybuje okolo stálej hodnoty cca 4° C). Následne putuje do výmenníka tepelného čerpadla (výparníka), kde sa ochladí - tzn. tepelný prírastok je odobratý a ochladená zmes smeruje späť do kolektoru na opätovné zahriatie. Tento cyklus sa neustále opakuje.

Výhody

 • stabilný vykurovací výkon
 • dlohodobá životnosť
 • úspory až 70% nákladov
 • absolútne tichý chod

 • Nevýhody
 • vyššie investičné náklady (vrt)
 • podzemné práce (plošný kolektor)
 • Požiadavky na zdroj energie:

  Variant plošný kolektor

  Veľkosť pozemku potrebného na zabudovanie zdroja závisí na výkone tepelného čerpadla a vlastnostiach pôdy. Čím je vlhkosť pôdy vyššia, tým väčšia je energetická výdatnosť. Všeobecne možno povedať, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je potrebné cca 30 m² pozemku. Nasledujúci obrázok vám pomôže bližšie sa zoznámiť so systémom plošného kolektora.

  Variant vrt

  Tento variant má tú výhodu, že zaberá v objekte minimum priestoru a tak vyžaduje minimálne požiadavky na plochu pozemku. Avšak z dôvodu potreby vrtných prác je najnákladnejším variantom tepelného čerpadla. Základom je zemný tepelný výmenník v tvare dvojitého U, ktorý je umiestnený v zemnom vrte. Maximálna hĺbka jedného vrtu je 100 m. Pokiaľ je potrebné zabezpečiť pre dané tepelné čerpadlo viac energie, teplo sa čerpá z niekoľkých vrtov. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je potrebný cca 12 m vrtu.

  Dimenzovanie tepelných čerpadiel zem-voda

  Pri tepelných čerpadlách voda-voda a zem-voda platí v našich klimatických a ekonomických podmienkach racionálne pravidlo - inštalovať výkon tepelného čerpadla na cca 70% tepelných strát objektu. Zostatok tepelných strát je pri najnižších teplotách (ide len o niekoľko dní počas vykurovacej sezóny) krytý doplnkovým bivalentným zdrojom tepla, najčastejšie elektrokotlom.

  Inštalácia výkonu tepelného čerpadla na 100% tepelných strát by priniesla podstatné zvýšenie investičných nákladov, ktoré by už neprinieslo skoro žiadnu ďalšiu úsporu prevádzkových nákladov. Ide teda o ideálny kompromis medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi.


  Tepelné čerpadlo AquaMaster Inverter

  Inverterová technológia s najmodernejšími BLDC kompresormi a elektronickým vstrekovaním posúva úžitkové vlastnosti a účinnosť tepelného čerpadla o niekoľko krokov vyššie. V ostatných vlastnostiach sa jedná o pravý Master Therm: tichý, spoľahlivý, s veľmi rozsiahlou výbavou vr. technológie pre efektívny ohrev TV a s prepracovaným systémom regulácie.

  Ušetrite za energiu až 70%

  Niet pochýb o tom, že náklady na energie a palivá porastú v budúcnosti podobným tempom ako v posledných rokoch. Akékoľvek zvyšovanie cien energií sa prevádzky tepelného čerpadla dotkne iba okrajovo.

  Tepelná pohoda na dosah ruky

  Všetky tepelné čerpadlá Master Therm je možné pripojiť k internetu. Každý užívateľ má potom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Máte tak teplo svojho domova plne pod kontrolou a na dosah ruky. Tepelné čerpadlo je navyše nonstop monitorované a údaje o vykurovaní sa automaticky vyhodnocujú. Tým sa časom ešte viac zvyšuje efektivita vykurovania a Vaše tepelná pohoda.

  Chytrá regulácia

  Tepelné čerpadlo nikdy neposkytuje vyššiu teplotu vykurovacej vody než nevyhnutne nutnú a za všetkých okolností pracuje s maximálnou účinnosťou. Navyše teplota vnútorného priestoru je veľmi presne riadená.

  Elektronický expanzný ventil

  Elektronicky riadený expanzný ventil (EEV) posúva tepelné čerpadlo o niekoľko tried vyššie. Zvyšuje jeho účinnosť (vykurovací faktor), prevádzkovú spoľahlivosť i dobu životnosti zariadenia.

  Desuperheater 

  Desuperheater je zariadenie integrované v tepelnom čerpadle, určené pre efektívny ohrev teplej vody. Desuperheater ako jediný umožňuje ohrev teplej vody na vysokú teplotu s veľmi vysokým vykurovacím faktorom.

  Inverterová technológia

  Pomocou ovládania založenom na frekvenčnom meniči tepelné čerpadlo umožňuje plynulú reguláciu vykurovacieho / chladiaceho výkonu v rozsahu cca 30-100%. To má celý rad ďalších výhod.

  Na stiahnutie: