Fotovoltaika pre rodinné domy

Rodinné domy sa môžu od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Viacej informácii tu: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/

Ako prebieha realizácia

1. Objednávka - Vyberte si riešenie, vyplňte online formulár a do niekoľkých dní vám zatelefonujeme. Preveríme vhodnosť vybraného riešenia a dohodneme termín obhliadky miesta inštalácie.

2. Obhliadka miesta inštalácie - Zabezpečíme obhliadku miesta inštalácie, posúdime či je inštalácia realizovateľná.

3. Podpis Zmluvy o dielo  - Podpíšeme Zmluvu o dielo 

4. Montáž - Dielo zrealizujeme, montáž trvá jeden až dva dni

5. Odovzdanie diela - Odovzdáme Vám projektovú dokumentáciu, revíznu správu a zaškolíme Vás

6. Pripojenie do distribučnej sústavy - Zabezpečíme pripojenie do DS

Sieťové systémy

Princíp využitia energie spočíva v tom, že vyrobená energia z FVE je okamžite spotrebovaná v mieste výroby. Ak výkon FVE nepostačuje na pokrytie spotreby celého objektu, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, ak je energia z FVE nadbitok, možno ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na podmienkach distribučnej spoločnosti), alebo pomocou regulátora prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu presmerovať do vhodných spotrebičov, čím sa využije všetka vyrobená energia. 

FVZ 3,95kWp - sieťový systém (vhodné pre 80% domácností) 

 • v cene Diela je:
 • 10ks - FV panelov Trina Solar  TSM-395-DE09.08-MC4 
 • 1ks - striedač Fronius Primo 3.6-1 (jednofáz)
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora
 • Bežná cena s DPH - 5999 Eur s DPH

 • Dotácia od nás - 500 Eur s DPH 

 • Konečná cena - 5500 Eur s DPH

 • Pozor vzhľadom ku súčasnému nedostatku FV panelov a striedačov na svetovom trhu nie je možná iná konfigurácia.

 • Vyriešenie dotácie od SIEA vzhľadom k ich nedostatku a vysokej administrácie neponúkame

Hybridné systémy

Hybridný systém spolupracujúci s distribučnou sieťou je momentálne najvyspelejšie riešenie napájania domácnosti s využitím fotovoltaiky. Hybridné systémy sú charakteristické tým, že okrem hlavného obnoviteľného zdroja spolupracujú s ďalším, doplnkovým zdrojom elektriny a tieto zdroje sa dokážu navzájom kombinovať v jednom čase. Doplnkovým zdrojom je vo väčšine prípadov distribučná sieť NN alebo elektrocentrála. 

 • ušetríte 60% až 70% z ročných nákladov za elektrinu,
 • možnosť využitia elektrickej energie aj vo večerných hodinách
 • vysoko kvalitná batéria s dlhou životnosťou
 • špičková technológia
 • pokročilí on-line monitoring zdarma
 • veľmi vysoká účinnosť zariadenia
 • záruka na celé dielo 5 rokov
 • možnosť použiť aj ako ostrovné systémy
 • hybridné meniče sú chválené ZSDis - možnosť legálne využívať

Ai-energy Box Standart (3,95kWp, 1x5000VA, 7,2kWh) 

 • v cene Diela je:
 • 10ks - FV panelov Trina Solar TSM-395-DE09.08-MC4
 • All in Box - všetko v jednom boxe 600x800x1600
 • 1ks - hybridný striedač Victron Energy 5000VA
 • 1ks - regulátor nabíjania Victron Energy
 • 3ks - solárna batéria Pylontech US2000B Plus - 2,4 kWh
 • 1ks - AC,DC istenie a DC prepäťová ochrana
 • 1ks - automatický BYPASS
 • 1ks - online monitoring + displej
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena celkom - 10 000 Eur s DPH

Možná dotácia od SIEA - 1 480Eur s DPH

Konečná cena - 8520 Eur s DPH

Ai-energy Box Premium - pre náročných užívateľov (4,44kWp, 3x3000VA, 9,6kWh) 

 • v cene diela je:
 • 12ks - Solar Fabrik 370W S3 Halfcut
 • All in Box - všetko v jednom boxe 600x800x2000
 • 3ks - hybridný striedač Victron Energy 3000VA
 • 1ks - regulátor nabíjania Victron Energy
 • 4ks - solárna batéria Pylontech US2000B Plus - 2,4 kWh
 • 1ks - AC,DC istenie a AC, DC prepäťová ochrana
 • 1ks - sieťová ochrana podľa požiadaviek distribútora
 • 1ks - automatický BYPASS
 • 1ks - online monitoring + displej
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena celkom - 15 500 Eur s DPH

Možná dotácia od SIEA - 1 500 Eur s DPH

Konečná cena 14 000 Eur s DPH

Ohrev TUV fotovoltaikou

Ohrev TUV fotovoltaikou - moderný spôsob ohrevu vody. Výhodou FV ohrevu vody proti termickému ohrevu je teda jednoduchosť inštalácie, bez čerpadiel, trubiek, výmeny kvapaliny, možnosť umiestniť FV panely aj ďalej od bojlera. FV panely nikdy nezamŕzajú ani sa neprehrejú. Nulové náklady na prevádzku a servis.

 • FVZ Voda 2,22kWp,
 • v cene Diela je:
 • 6ks - Solar Fabrik 370W S3 Halfcut
 • 1ks - Menič Marko
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena celkom - 3 300 Eur s DPH

Možná dotácia od SIEA - 1 110 Eur s DPH

Konečná cena 2 190 Eur s DPH

S projektovaním a realizáciou FVZ máme viac ako 12 ročné skúsenosti, každý fotovoltaický zdroj vyžaduje individuálny prístup preto nás neváhajte kontaktovať a my sa Vám ozveme: