Fotovoltaika pre rodinné domy

Sieťové systémy

Princíp využitia energie spočíva v tom, že vyrobená energia z FVE je okamžite spotrebovaná v mieste výroby. Ak výkon FVE nepostačuje na pokrytie spotreby celého objektu, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, ak je energia z FVE nadbitok, možno ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na podmienkach distribučnej spoločnosti), alebo pomocou regulátora prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu presmerovať do vhodných spotrebičov, čím sa využije všetka vyrobená energia.

FVZ štandart - bez regulácie spotreby/výroby

 • ušetríte až 30% z ročných nákladov za elektrinu,
 • určené na okamžitú spotrebu vyrobenej elektriny počas dňa,
 • najekonomickejšie riešenie, 
 • špičková technológia
 • pokročilí on-line monitoring zdarma
 • záruka na celé dielo 5 rokov

FVZ standart 2,85kWp (vhodné pre 80% domácností) 

 • 10ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - striedač Fronius Galvo
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 4200Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1425Eur s DPH

Konečná cena 2775 Eur s DPH

FVZ standart 3,42kWp

 • 12ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - striedač Fronius Galvo
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 4700Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1500Eur s DPH

Konečná cena 3200 Eur s DPH


 • FVZ profi - s reguláciou spotreby
 • ušetríte až 40% z ročných nákladov za elektrinu,
 • určené na okamžitú spotrebu vyrobenej elektriny počas dňa,
 • možnosť ukladania prebytkov do ohrevu teplej vody
 • špičková technológia
 • pokročilí on-line monitoring zdarma
 • záruka na celé dielo 5 rokov
FVZ profi 2,85kWp (vhodné pre 80% domácností)

 • 10ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - striedač Fronius Galvo
 • 1ks - regulátor spotreby
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 4700Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1425Eur s DPH

Konečná cena 3275 Eur s DPH

FVZ profi 3,42kWp

 • 12ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - striedač Fronius Galvo
 • 1ks - regulátor spotreby
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 5200Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1500Eur s DPH

Konečná cena 3700 Eur s DPH

Hybridné systémy

Hybridný systém spolupracujúci s distribučnou sieťou je momentálne najvyspelejšie riešenie napájania domácnosti s využitím fotovoltaiky. Hybridné systémy sú charakteristické tým, že okrem hlavného obnoviteľného zdroja spolupracujú s ďalším, doplnkovým zdrojom elektriny a tieto zdroje sa dokážu navzájom kombinovať v jednom čase. Doplnkovým zdrojom je vo väčšine prípadov distribučná sieť NN alebo elektrocentrála.

FVZ Hybrid

 • ušetríte až 60% z ročných nákladov za elektrinu,
 • možnosť využitia elektrickej energie aj vo večerných hodinách
 • vysoko kvalitná batéria s dlhou životnosťou
 • špičková technológia
 • pokročilí on-line monitoring zdarma
 • veľmi vysoká účinnosť zariadenia
 • záruka na celé dielo 5 rokov

FVZ Hybrid 2,85kWp, 3000VA, 6kWh Pb

 • 10ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - hybridný striedač Victron Energy 3000VA
 • 1ks - regulátor nabíjania
 • 4ks - solárna batéria Hoppecke 250 Sun Power VR M
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 6700Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1500Eur s DPH

Konečná cena 5200 Eur s DPH

FVZ Hybrid 2,85kWp, 3000VA, 6,8kWh Li-Ion

 • 10ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - hybridný striedač Victron Energy 3000VA
 • 1ks - regulátor nabíjania
 • 1ks - batérie BMZ ESS 7.0 Li-Ion 48V 121Ah 6,8kWh
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 9800Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1500Eur s DPH

Konečná cena 8300 Eur s DPH

Ostrovné systémy

Ostrovné systémy sú charakteristické tým, že nespolupracujú so žiadnym ďalším zdrojom elektrickej energie, predovšetkým s distribučnou sieťou. Sú riešením všade tam, kde nie je technicky alebo ekonomicky možné zrealizovať NN prípojku distribučnej siete. V poslednej dobe sa však ostrovné systémy tešia obľube aj u nadšencov, ktorí majú prípojku k distribučnej sieti, ale z rôznych dôvodov majú záujem sa do menšej či väčšej miery energeticky osamostatniť.                                    Ostrovné systémy projektujeme individuálne. 

Ohrev TUV fotovoltaikou 

Ohrev TUV fotovoltaikou - moderný spôsob ohrevu vody. Výhodou FV ohrevu vody proti termickému ohrevu je teda jednoduchosť inštalácie, bez čerpadiel, trubiek, výmeny kvapaliny, možnosť umiestniť FV panely aj ďalej od bojlera. FV panely nikdy nezamŕzajú ani sa neprehrejú. Nulové náklady na prevádzku a servis.

 • FVZ Voda 2,28kWp, 2000kW,  

 • 8ks - FV panelov AmeriSolar 285Wp
 • 1ks - MPPT regulátor
 • 1ks - DC istenie a prepäťová ochrana
 • 1ks - nosná Al a nerez konštrukcia
 • 1ks - elektroinštalačný materiál
 • 1ks - montáž a doprava
 • 1ks - získanie poukážky (dotácie)
 • 1ks - revízna správa a projektová dokumentácia
 • 1ks - potrebné povolenia od distribútora

Cena s DPH - 3400Eur s DPH

Dotácia s DPH - 1140Eur s DPH

Konečná cena 2260 Eur s DPH

Fotovoltaika pre priemyselné objekty

Lokálny zdroj do 500kWp

Lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta. 

Možný inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na rok 2019

- inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, ktoré je možné pripojiť do Západoslovenská distribučná, a.s. = 13 MW

- inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, ktoré je možné pripojiť do Stredoslovenská distribučná, a.s. = 10 MW

- inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, ktoré je možné pripojiť do Východoslovenská distribučná, a.s. = 8 MW.

Naše služby:

Technická konzultácia a spracovanie technického návrhu

Vypracovanie cenovej ponuky

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

Vyriešenie všetkých formalít voči distribučnej spoločnosti

Samotná realizácia FVE vrátane dodania všetkého materiálu

Záručný a po-záručný servis

S projektovaním a realizáciou FVZ máme viac ako 10 ročné skúsenosti, každý fotovoltaický zdroj vyžaduje individuálny prístup preto nás neváhajte kontaktovať a my sa Vám ozveme: